“Intelligentieonderzoek
geeft een beeld van
de sterke kanten van
uw kind en laat ook zien
waarmee uw kind meer
moeite heeft. U krijgt
concrete adviezen
om de ontwikkeling van
uw kind te stimuleren.”

Waarom een intelligentietest afnemen?

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin u als ouder de behoefte

heeft om de intelligentie van uw kind te laten testen.

 

Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet zo goed presteert op school en

u de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het in sommige taken

heel slim is, maar in andere juist weer niet. Wellicht wilt u

een second opinion naast de CITO-toets en weten welk schoolniveau

volgens de uitslag van de intelligentietest geschikt is voor uw kind.

Of u wilt onderzoeken of uw kind de IQ-score (130) behaalt die als

ondergrens geldt voor hoogbegaafdheid.

 

De gang van zaken is als volgt: intakegsprek met ouder(s), testen

kind, rapportage met adviezen en nabespreking met ouder(s).

 

Alle stappen worden persoonlijk uitgevoerd door dezelfde psychologe.

Kwaliteit

Cruciaal is gebonden aan

de beroepscode van het

Nederlands Instituut voor

Psychologen (NIP-code).

 

Opgenomen in het register

van gecertificeerde 4TP

Test Professionals.

 

Gecertificeerd voor het

afnemen van de WISC III

(Intelligentietest voor

kinderen).

Kies vanaf nu ook voor het bureau met de verfrissende transparante aanpak.